Tarieven en vergoedingen

Tarieven DBC behandelingen

De tarieven van mijn behandelingen, die allemaal vallen onder de ‘gespecialiseerde GGZ’, worden jaarlijks opnieuw vastgesteld voor de Nederlandse Zorg Autoriteit. Per diagnosesoort en duur van een behandeling, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), zijn stuk voor stuk aparte maximum tarieven berekend, die voor alle psychologen en overige GGZ zorgaanbieders in Nederland maatgevend zijn. Een overzicht van deze tarieven voor 2021 vindt u hier.

In mijn praktijk hanteer ik 100% van deze door de NZA vastgestelde maximum tarieven indien u de nota zelf van mij ontvangt (dit is het geval indien u verzekerd bent bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb (zie onder).

Tarief zelfbetalers

Indien u liever de behandeling zelf betaalt in plaats van deze te declareren bij uw zorgverzekeraar, valt u onder de categorie ‘zelfbetaler’. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is eveneens 100% van de bovengenoemde door de NZA vastgestelde tarieven.

Vergoeding voor bijna alle diagnoses

Veruit de meeste behandelingen en diagnosesoorten die ik in mijn praktijk behandel vallen onder de verzekerde zorg en worden als een bovengenoemd DBC vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De lengte van de behandeling is hierbij niet wettelijk gelimiteerd. Wel is een DBC maximaal een jaar geldig en kan dan, indien dit door mij (cq de zorgverlener) geïndiceerd is, verlengd worden. Uitzondering van vergoeding voor enkele diagnoses. Sinds een aantal jaren zijn er een paar diagnoses die wettelijk uitgezonderd zijn van de verzekerde zorg, te weten de ’aanpassingsstoornis’, ’identiteitsproblemen’, ’werkproblemen’ en ‘relatieproblemen’. Dit betekent dat patiënten met een van deze diagnoses hun behandeling zelf moeten betalen, ongeacht bij welke zorgaanbieder zij behandeld worden. Behandelingen van deze diagnoses heten een ‘overige zorg product’ (OZP).Tarief ‘overig zorg product’ Het maximum OZP-tarief (‘overig zorg product’) voor de prestatie ‘OZP niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZA, is voor 2021: € 109,76 sessie.

Eigen risico

Bij de vergoeding brengt uw verzekeraar wel uw eigen risico in rekening, indien u dit niet reeds betaald hebt voor een andere behandeling in hetzelfde jaar.
In 2018 is bepaald dat het wettelijke eigen risico € 385,- per jaar blijf tot 2022. Mocht u een hoger eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar (en minder premie betalen), dan wordt dit hogere eigen risico in rekening gebracht.

Eigen bijdrage

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik een contract bij heb, dan betaalt u geen eigen bijdrage. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik géén contract mee heb, dan brengt uw verzekeraar behalve uw eigen risico ook een eigen bijdrage in rekening. Deze eigen bijdrage ligt tussen de 0% en 35% van het totale tarief van de behandeling, afhankelijk van de verzekeraar en ook van het soort polis dat u hebt. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. Heeft u een zuivere restitutie polis dan krijgt u altijd 100% vergoed en betaalt u dus ook geen eigen bijdrage.
Een overzicht van de bestaande zuivere restitutie polis verzekeringen vind u hier

Gecontracteerde zorgverzekeraars

voor een overzicht van gecontracteerde verzekeraars klik hier

Wijze van facturering

Bij gecontracteerde zorgverzekeraars gaat de DBC-factuur na afsluiting van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bij bovengenoemde niet gecontracteerde zorgverzekeraars ontvangt u zelf de factuur, betaalt u deze aan mij en declareert u deze bij uw verzekeraar.

Tarief niet nagekomen afspraak (‘No show’)

Indien u niet kunt komen, wordt verwacht dat u 24 uur van tevoren afbelt; het is echter beter om alle afspraken na te komen.Bij een niet tijdige afmelding word een deel van de consultkosten, te weten € 50,-, door mij bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Betalingsvoorwaarden

Voor mijn betalingsvoorwaarden u hier downloaden.