Werkwijze

Het therapieproces

 Psychotherapie is een proces van terugblikken, jezelf ontmoeten, emoties toelaten en routines loslaten, om van daaruit nieuwe ruimte, richting en mogelijkheden te ontdekken.

Voor het welslagen van therapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de therapeut. Voor de therapeut maar ook voor de cliënt is psychotherapie hard werken. Het kan soms gebeuren dat iemand zich halverwege het proces slechter lijkt te voelen of het idee heeft vast te lopen. Dat is omdat nare of moeilijke dingen eerst doorvoeld en aan het licht moeten komen voordat ons gemoed kan opklaren. Maar hoe moeizaam het proces soms ook aanvoelt wanneer je er nog midden in zit, het biedt ook de mogelijkheid naar meer verbinding met jezelf, herstel van klachten en meer rust en vrijheid in je leven.

Behandelmethodiek

In mijn opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut ben ik breed opgeleid in de belangrijkste psychologische stromingen. Meer specifiek heb ik mij daarna geschoold en gespecialiseerd in de Emotiegerichte Therapie (EFT), Focussen (Gendlin), Schematherapie, Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en traumabehandeling met EMDR en Identiteitsgeoriënteerde Psycho- Traumatherapie (IOPT).  Afhankelijk van de aard van de klachten en in overleg met de cliënt wordt bepaald vanuit welke methodiek de therapie wordt vormgegeven.

Onderliggend aan deze methoden ga ik uit van een antroposofische /spirituele kijk op mens en psyche. Dit houdt in dat ik er vanuit ga dat de menselijke ziel en geest zich altijd verder kunnen ontwikkelen, en dat verwerking van trauma’s en oude overlevingspatronen onderdeel uitmaken van dit ontwikkelingsproces. Indien gewenst kunnen soms specifieke meditatieoefeningen die vanuit de antroposofie zijn ontwikkeld dit proces nog verder ondersteunen en bespoedigen.

De intakefase

Meestal bestaat de intake uit twee of drie gesprekken van een uur om uw klachten en hulpvraag in kaart te brengen en de wederzijdse wensen en mogelijkheden te bespreken. In een aansluitend adviesgesprek formuleren we gezamenlijk behandeldoelen en ontwikkelwensen en geef ik uitleg over de geïndiceerde behandelmethode. Indien relevant vult u een of enkele psychologische vragenlijsten in die een aanvulling vormen op de informatie die verzameld is in de intake. Ter afsluiting van de intakefase schrijf ik het intake en indicatiestellingsverslag dat ik aan u voorleg.

Behandeling

Daarna volgen de behandelsessies . Een behandelconsult op de praktijk duurt meestal 45 minuten. Het aantal sessies is afhankelijk van de ernst van de klachten,  de motivatie tot en aard van de veranderwens en de te bereiken doelen. De afspraken worden qua data en frequentie in overleg afgesproken. Bij voorkeur wordt met een vaste afspraak in de week gewerkt. Soms krijgt u na een sessie een opdracht of oefening mee.  

Scroll naar boven