Werkwijze

Intake

De intake bestaat meestal uit twee gesprekken. In het eerste gesprek maken wij kennis en staan we uitvoerig stil bij uw klachten. Ook inventariseren we hoe deze uw leven beïnvloeden en wat u er eventueel al aan gedaan heeft. In het tweede gesprek gaan we in op bijzonderheden uit uw levensloop en en kijk ik welke informatie verder nog relevant is.

Vragenlijsten

Onderdeel van de intake is ook het invullen van een zogenaamde ‘ROM’ (routine outcome monitoring) vragenlijst. Dit is een lijst die de ernst van uiteenlopende klachten meet. Deze lijst wordt later in de therapie ook nog een of een paar keer afgenomen (afhankelijk van hoe lang het behandeltraject duurt). De gegevens die deze metingen laten zien, zijn een objectievere ondersteuning bij het terugblikken op de effectiviteit van de behandeling.

Behandelplan

Na de intake maak ik een intake verslag en een behandelplan, dat ik in een volgende sessie met u doorneem. Hierin staat mijn diagnose van uw klachten en een voorstel voor behandeling.BehandelingEen therapiezitting duurt maximaal 45 minuten. Bij voorkeur wordt met een vaste afspraak in de week gewerkt.

Beroepsrichtlijnen

Psychologen en psychotherapeuten handelen volgens een beroepscode. Daarin is onder andere het beroepsgeheim beschreven, zodat er niets aan derden gerapporteerd mag worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Over behandelingen mag alleen binnen collegiaal overleg gesproken worden, met professionals die ook binnen deze ethische kaders werken.
Indien u daarmee instemt, krijgt uw huisarts na intake en afloop van de behandeling een kort rapport, zodat deze op de hoogte blijft.

Mogelijkheid tot doorverwijzing

Het kan gebeuren dat na de intake, of verderop in de behandeling, duidelijk wordt dat u voor uw klachten beter geholpen kunt worden bij een andere zorgaanbieder. In dat geval zal ik u, uiteraard in overleg, doorverwijzen naar een andere hulpverlener of terugverwijzen naar uw huisarts.

Klachten over de therapie

Bij klachten is het mogelijk een beroep te doen op de klachtenregeling van de beroepsvereniging LVVP

Kwaliteitsstatuut

U kunt hier het kwaliteitsstatuut van de praktijk downloaden.

Privacy statement

klik hier voor het privacy statement van de praktijk.